Błąd serwera 500 lub 503 co oznacza i jak go naprawić?

Błąd serwera 500 lub 503, to jeden z najpopularniejszych komunikatów błędów, jakie można spotkać, korzystając ze strony www. Informacja ta sygnalizuje wewnętrzny błąd serwera. Nie jest to zatem problem z połączeniem, komputerem czy przeglądarką. Wskazuje raczej, że coś poszło nie tak, podczas otwierania witryny internetowej. Co konkretnie oznacza ten błąd?

Problematyczny błąd 50x

Kiedy na monitorze komputera, laptopa lub innego urządzenia elektronicznego pojawia się komunikat o błędzie serwera 500 lub 503, oznacza to zazwyczaj, że serwer, na którym znajduje się wywoływana strona, jest niedostępny. Co istotne, sam typ błędu może wyświetlać się nieco inaczej, w zależności od serwera. Na przykład może się pojawić napis „HTTP 50x” lub „HTTP error 50x” albo też „HTTP Error 50x The service is unavailable”, „HTTP Server Error 50x”, „Status code HTTP Error 50x”. Komunikaty mogą być jeszcze inne, ale oznaczają ten sam rodzaj błędu. Uporczywie występujące błędy 50x odstraszają użytkowników witryny i mają negatywny wpływ na pozycjonowanie stron.

Typowe przyczyny występowania błędów 50x i możliwe reakcje

Jakie są jego przyczyny? Błąd 500 lub 503 może mieć związek z pracami administracyjnymi na serwerze. Na przykład serwer www może być aktualizowany. Mogą być przeprowadzane prace przy bazach danych. Albo też serwer jest zajęty tworzeniem kopii zapasowych. Czynności te mogą wykorzystywać spore zasoby mocy procesora i pamięci fizycznej, a co za tym idzie, do obsługi zapytań internautów przydzielona jest mniejsza ilość zasobów niż zazwyczaj. Jak sobie z tym poradzić? Najlepszym rozwiązaniem jest powrót na stronę po czasie, gdy procesy te ustaną. Wówczas wszystko powinno wrócić do normy.

Inną przyczyną takiego stanu rzeczy może być przeciążenie serwera wirtualnego w wyniku nagłego wzrostu liczby zapytań, skierowanych do danej strony www. Popularność jakiegoś artykułu lub kampania reklamowa, mogą spowodować pojawienie się komunikatu 500 lub 503. Jaka jest na to rada? W takim wypadku wystarczy poczekać kilka, lub kilkanaście sekund i ponownie spróbować połączyć się z wybranym adresem. W tym celu należy kliknąć pasku przeglądarki przycisk „załaduj ponownie” lub wcisnąć klawisz F5. Po tej czynności przeglądarka wznowi kontakt z serwerem sieciowym i poprosi o wyświetlenie strony. Przy tej operacji należy pamiętać o ważnej rzeczy. Nie powinno się ponownie ładować strony podczas przesyłania online transakcji finansowej, gdyż może to spowodować dwukrotne przesłanie tej samej kwoty płatności. W takiej sytuacji najlepiej przerwać połączenie z daną stroną i dopiero po pewnym czasie połączyć się z nią ponownie, by sprawdzić, czy przelew środków został dokonany. Jeśli nie, można na spokojnie powtórzyć operację przelewu.

Błąd 500 lub 503 a błędy skryptu

Kolejnym powodem błędu 50x może być niewłaściwie działający skrypt strony www lub źle pracująca aplikacja. Jeśli do tego dojdzie, to nie ma znaczenia czy na stronie internetowej jest 1 czy 1000 użytkowników. Błędnie działająca aplikacja prawdopodobnie spowoduje przeciążenie serwera i zabierze możliwość wyświetlenia strony. Tego typu skrypt lub aplikację należy usunąć, lub naprawić, aby nie wpływała destrukcyjnie na funkcjonowanie usługi.

A  jak można pomóc komuś, kto jest właścicielem witryny, a nie ma świadomości o powstałym błędzie? Najlepiej skontaktować się z taką osobą i poinformować ją o zaistniałym problemie. Można to zrobić na różne sposoby. Jeśli jest to strona jakiejś firmy, to z pewnością będzie na niej umieszczony numer telefonu. W innym wypadku na stronie internetowej znajdziemy adres e-mail lub inne formy kontaktowania się. Z wieloma osobami, posiadającymi własne strony internetowe, można skontaktować się poprze Facebooka, Twittera lub inne platformy społecznościowe.

A co jeżeli błąd 50x wystąpi na Twojej stronie internetowej? Jeśli posiadasz stronę opartą na WordPressie lub podobnych systemach zarządzania treścią, to przede wszystkim sprawdź, czy rozszerzenia i motywy są zgodne z wersją oprogramowania, której używasz. Problemy mogą też powstać przez aktualizacje. Nowa wersja oprogramowania może powodować konflikty z innymi częściami witryny. W takiej sytuacji należy cofnąć aktualizacje do poprzedniej wersji oprogramowania.

Przyczyną powstania błędu HTTP 50x może być niewłaściwa konfiguracja pliku .htaccess. Błędne reguły przepisywania adresów internetowych mogą doprowadzić do kłopotów z serwerem. Ten problem można rozwiązać, kontrolując ostatnio wprowadzone zmiany w tym pliku, np. ustawienie przekierowania 301. Jeśli problem, z którym się zmagasz leży poza granicami Twoich możliwości naprawczych, to skontaktuj się ze swoim usługodawcą hostingowym i poproś go, by pomógł Ci przywrócić stronę do właściwego stanu.