Objaśnienia podstawowych terminów

Link (inaczej hiperłącze) jest to zamieszczone w dokumencie elektronicznym (np. serwisie internetowym) odwołanie do innego dokumentu (innego serwisu) lub innego miejsca w tym dokumencie (innej podstrony danego serwisu). Zabieg polegający na umieszczeniu takiego hiperłącza nazywa się linkowaniem, natomiast same linki można podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne.

Link zewnętrzny to aktywny odnośniki umieszczony w dokumencie (na stronie internetowej), który kieruje do innego dokumentu (strony internetowej). Celem linkowania zewnętrznego jest przekierowanie użytkownika do innego serwisu. Linkowanie zewnętrzne to jedna z czynności wykonywanych w czasie pozycjonowania strony.

Linki wewnętrzny to odnośnik umieszczony w dokumencie (na stronie internetowej), który kieruje do innego dokumentu (strony internetowej) znajdującej się w tej samej domenie. Linki wewnętrzne ułatwiają poruszanie się po konkretnej stronie internetowej. W SEO linkowanie wewnętrzne ułatwia optymalizację strony internetowej.

Zarówno linki zewnętrzne, jak i wewnętrzne mogą występować pod postacią linka tekstowego lub graficznego. Link tekstowy charakteryzuje się zmianą koloru tekstu po najechaniu na niego kursorem myszy. Po kliknięciu w tekst czytelnik przenosi się na inną podstronę lub do innego serwisu. Ten rodzaj linkowania jest preferowany w SEO, gdyż Google bez problemu wyszukuje tekst. Linki graficzne to kolorowe pole, po którego naciśnięciu internauta przenie się na inną stronę.

Fraza kluczowa to krótkie sformułowanie, mogące składać się z jednego lub kilku słów, które ujmuje istotę danego zagadnienia. Frazą lub słowem kluczowym nazywane są sformułowania wpisywane w wyszukiwarkę internetową celem pozyskania określonych informacji. W SEO obecność fraz kluczowych jest niezwykle ważna, gdyż ułatwia wyszukanie danej strony internetowej.

Na potrzeby SEO wyróżniono kilka rodzajów fraz kluczowych:

  • ogólne – które dot. pojęć o szerokim znaczeniu (np. czapka)
  • szczegółowe – precyzyjnie określające pojęcie (np. czapka z daszkiem)
  • lokalne – związane z danym miejscem (np. czapka Poznań)
  • brandowe – bazujące na nazwie marki lub firmy (np. Pierre Cardin)
  • niszowe – bardzo dokładnie opisujące dany produkt (np. jasnoszara materiałowa czapka z małym daszkiem).